1. Organizatorul concursului

Organizatorul Concursului pe Facebook şi Instagram “Donează curaj!” (denumit in continuare „Concursul”) este WENS Tour SRL, cu sediul în Bistrița, P-ța Centrală 34, Jud. Bistrița-Năsăud, România. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Activitatile legate si/ sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament vor fi indeplinite de catre S.C. VITRINA FELIX MEDIA. S.A, cu sediul in Cluj-Naopca, Strada George Bariţiu nr. 24, inregistrata la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/4197/1992, cod unic de inregistrare RO 2887112, (denumita in continuare si „Agentia”). Agentia este imputernicita de Organizator sa gestioneze toate informatiile legate de acest concurs, inclusiv datele cu caracter personal.

Concursul pe Facebook şi Instagram se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook WENS TRAVEL, la adresa https://www.facebook.com/wenstravelagency . Astfel de modificari vor fi facute publice imediat dupa intrarea in vigoare.

 1. Scopul

Prezentul Concurs este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea concursurilor, aşa cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicata) şi are ca scop promovarea serviciilor WENS Tour SRL. Scopul campaniei “Donează curaj” este reprezentat de strângerea a cât mai multe jucării de pluş, prin donaţie, pentru Spitalul Clinic de Oncologie Cluj, Prof. Dr. Ion Chiricuţă.

 1. Aria şi durata desfăşurării concursului

Concursul este organizat în perioada 22 noiembrie -31 decembrie 2019 (ora 23:59) şi se va desfăşura exclusiv pe teritoriul României pe următoarele platforme de socializare: Facebook şi Instragram.

 

 1. Condiţii de participare

Concursul organizat de WENS este deschis tuturor persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au donat o jucărie de pluş, la Casuţa Wens Travel din cadrul Târgului de Crăciun din Cluj-Napoca, Piaţa Unirii şi care au publicat (în mod public), pe orice dintre conturile personale de Facebook sau Instagram, dovada donaţiei, îndeplinind cumulative următoarele condiţii:

 • Poza trebuie realizată la Căsuţa Wens din cadrul târgului şi trebuie să surprindă jucăria donată şi persoana/persoanele care au făcut donaţia
 • Poza publicată pe contul personal de Facebook sau Instagram este publică tuturor utilizatorilor
 • Postarea trebuie să fie însoţită de un text scurt care menţionează scopul donaţiei şi locul unde se pot face donaţiile
 • Poza trebuie să fie însoţită de #amdonatcuraj şi #wensfamily

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condiţiile prezentului regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului şi ale celorlalte companii implicate în această acţiune, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrăngeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineste condiţiile impuse de Regulament.

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii de Facebook: https://www.facebook.com/wenstravelagency

Fiecare participant are dreptul la participare o singura data, alegand unul din canalele de socializare Facebook sau Instagram. Participantii dublati pe ambele conturi nu se vor lua in calcul decat cu o singura postare. De asemenea participantii care vor face mai multe postari pe oricare dintre cele doua canale de socializare mentionate anterior, vor fi luati in calcul cu o singura postare.

În cazul în care în poză apar mai multe persone, va fi luată în calcul doar persoana careia îi aparţine postarea. Aceeaşi poză poate fi postată pe contul celorlalte persone din poză, cât timp prezintă şi ele dovada donaţiei.

 

Drepturile şi obligaţiile participanţilor:

 • Să respecte condiţiile de participare şi deciziile oficiale ale organizatorilor.
 • Să completeze cu informaţii corecte toate datele solicitate la înscriere
 • Prin înscrierea la acest concurs, participantii confirmă faptul că au citit şi au înţeles prevederile de mai sus.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană nu respectă toate prevederile regulamentului, fără ca organizatorul să fie obligat să-şi justifice decizia.

 

 1. Premiile acordate

WENS Tour SRL va oferi, prin tragere la sorţi, unei persoane dintre cele care au donat o jucărie de pluş şi care au prezentat dovada printr-o postare pe Facebook, în conformitate cu prezentul Regulament (Secţiunea Condiţii de participare), o excursie în Varşovia, Polonia.

Excursia va fi organizată în perioada 20-23 martie 2020. Pachetul include: cazare cameră standard pe o durată de 3 nopţi, la un hotel de 4*, pentru 2 adulţi şi doi copii (care nu au vârsta de 12 ani implinită în momentul plecării), mic dejun, zbor cu avionul pentru toate persoanele menţionate mai sus şi un bagaj de cală/adult.

Disclaimer:

Pachetul nu include asigurări medicale şi storno, cheltuieli de natură persoanală, alte servicii nemenţionate la capitolul incluse.

 

 1. Modalitate de atribuire a premiilor

Câştigatorul excursiei va fi stabilit în data de 07.01.2020, în urma extragerii la sorţi. Pentru a asigurare egalitatea în şansă şi pentru a ocoli orice suspiciune de fraudare, extragerea va fi filmată. Câştigătorul va fi anunţat pe pagina de Facebook WENS TRAVEL, la adresa https://www.facebook.com/wenstravelagency. Organizatorul va solicita datele de contact pentru a stabili modaltatea de încheie şi transmiterii a pachetului touristic. Modalităţile de trimitere sunt fie electronic, prin e-mail, fie fizic, la agenţia WENS TRAVEL, Cluj-Napoca, Cluj, Strada Republicii nr. 10.

În cazul în care câştigătorul nu trimite în 72 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el. Câştigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu o dată stabilită ulterior. Înainte de trimiterea premiului, câştigătorul/câştigătoarea trebuie să trimită prin e-mail organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate pentru încheierea pachetului turistic.

 

 1. Protecţia datelor personale

Organizatorul se angajează să nu folosească datele personale ale Participanţilor, obţinute ca urmare a desfăşurării Concursului decât în scopul derulării prezentului Concurs şi acordarea Premiilor, conformitate cu acest Regulament, o utilizare în orice alt scop nefiind permisă. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Participantii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale catre Organizator. Transmiterea datelor personale constituie si acord pentru prelucrarea datelor personale in scopurile prevazute in prezentul regulament.

Prin inscrierea in concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele sa fie facut public si folosit in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obtinute in urma acordului dat de catre participanti, nu vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de a fi informaţi asupra prelucrării datelor personale
 2. Dreptul de a avea acces la datele personale
 3. Dreptul de intervenţie şi actualizare a datelor personale
 4. Dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor
 5. Dreptul de ştergere a datelor personale
 6. Dreptul de a se adresa autorităţii competente (ANSPDCP) sau justiţiei
 7. Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor personale
 8. Dreptul de portabilitate a datelor personale furnizate

 

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com si instagram.com. Prin înscrierea în acest concurs toţi participanţii cedează ORGANIZATORULUI drepturile de utilizare ale imaginilor înscrise în concurs, în scopuri promoţionale până în data de 31 decembrie 2020.

Doar castigatorului si membrilor familiei li se va solicita adresele de corespondenta pentru intrarea in posesie a premiilor si pentru incheierea pachetului de calatorie.

 1. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit atât pe adresa de Facebook a WENS – The Travel Agency, cât şi la standul WENS de la târg. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/WENStravelagency/ şi la standul WENS de la târg.

 1. Taxe si impozite aferente

În conformitate cu noul Cod Fiscal 2019, Art. 110, veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net, realizat din fiecare premiu.

 1. Litigii

În cazul unor litigii apărute între WENS Tour SRL şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.